In ấn

Các phương pháp in phong bì được sử dụng phổ biến hiện nay

Ngoài những phương pháp in phong bì thông dụng truyển thống, gấn đấy, người ta đã dùng một số phương pháp in đặc biệt để trang trí hàng dệt và các vật liệu khác. Dưới đây chúng tôi xin trình bày nguyên tắc của các phương pháp này.
In chuyển
Phương pháp này mới xuất hiện những năm gẩn đây. Đến nay được sử dụng khá phổ biến trong lĩnh vực sản xuất, với các tên gọi khác nhau như : in nhiệt, in nhiệt khô, in nhiệt chuyển, in chuyển, in thăng hoa.
Nguyên tắc chung của phương pháp là không in trực tiếp hồ in lên vật liệu, mà in mẫu hoa lên giấy nền trước ; sau đó ép nóng để thuốc nhuộm nhả từ giấy nền, bắt vào vật liệu. Phương pháp này được ứng dụng đối với hầu hết các loại thuốc nhuộm và vật liệu khác nhau. Những phương pháp thường dùng là Chuyển pigment cùng với nhựa cao phân tử dùng làm màng gắn màu từ giấy nển sang vật liệu in (chủ yếu là các loại vải) bằng cách ép nóng.
Chuyển thuốc nhuộm hòa tan trong nước (hoạt tính, axit) từ giấy nền khô sang mặt vải ẩm khi ép nóng. Phương pháp này có thể dùng để in vải polyeste pha bông.
in chuyển nhờ khả năng thăng hoa của thuốc nhuộm đã in trên giấy và bắt màu vào vật liệu in. Trường hợp này dùng cho thuốc nhuộm phân tán và một vài loại thuốc nhuọm khác có khả năng thăng hoa, dế in các loại vải tổng hợp.