In ấn

Cách in lụa, in lịch trên giấy

Mực in giấy dùng trong in lụa duợc pha chế trên cơ sở dầu ankit. Thành phẩn cùa mực in loại này gổm : pigment dầu ankit, chất độn, chất xúc tác oxi hóa (chất làm khô) và dung môi Dẩu ankit thường là các loại dẩu thực vật chưa no (dẩu lanh, dẩu trẩu, dẩu hạt quả cao su…) đã được xử lý sơ bộ. Khi in lên vật liệu, dưới tác dụng của chất làm khô, dầu ankit sẽ chuyển thành màng mỏng không hòa tan trong nước, gắn pigment vào vật liệu.
Cách pha chế :
Dẩu lanh đã biến tính được trộn đêu với xăng công nghệ và chất độn, sau đó trộn với pigment. Chất làm khô được
đưa vào cuối cùng, trộn kỹ thành khối đổng nhất và bảo quản ỉrong hộp kín để dùng dẩn.
Đo chứa dung môi dễ bay hơi, nên sau kh in, mực in
tự khô, dầu ankit chuyển thành màng gắn pigrr.ent vào vật liệu.
Phạm vi sử dụng :
Mực in loại này chịu nước và rẻ hơn loại dùng nitroxenlulo, nên rất thích hợp đê’ in lên vật liệu có khả năng
hấp phụ như : giấy, vải từ xenlulo – được dùng nhiều để in áp phích. Mực in loại này cũng có thể dùng để in lên vật liệu không có khả năng hấp phụ như : nhựa hóa học, kính, kim loại, nhưng sẽ lâu khô