In ấn

Căng lưới in nhanh có gì khác?

Việc căng lưới lên khuôn phải đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật sau :
-Các sợi ngang dọc của lưới vẫn giữ được vuông góc với nhau.
-Lưới có độ căng và phẳng đểu trên toàn bộ khung lưới. Nếu lưới bị trùng, võng do căng khống đều thì sẽ bj điệp màu khi in (chi tiết in bị nhòe, nhân đối), lưới phải dược kéo đến khi hoàn toàn không còn nếp nhăn, mới được đóng vào khung.
-Cũng khống nên kéo lưới quá căng. Chỉ cần kéo cho các đường vuông góc với nhau và lưới không còn bị trùng võng là được. Ngoài ra, mức độ căng của lưới còn tùy thuộc vào mức độ tinh xảo của hoa văn in và loại vật liệu in. Thông 
thường, khi in các hoa văn thổ, hoặc in trẽn vật phẩm có bề mặt thố, có thể dùng bản lưới hơi chùng ; ngược lại, với các mầu in có chi tiết phức tạp, hoặc trẽn bể mặt trơn láng phải dùng bản luớỉ thật căng.