In ấn

Chấm màu dây bẩn trên sản phẩm

Nguyên nhân :
Màng keo tráng trên bề mặt lưới bị xước cho va chạm hay bị rỗ do đã sử dụng lâu ngày.
Khắc phục :
Dùng dung dịch cảm quang “tút” lại những chỗ bị xước hay rỗ.
Đường nét hoa văn bị răng cưa
Nguyên nhân :
Thời gian chụp hình lên khuôn lưới chưa thích hợp.
Sau khi chụp, rửa khuôn lưới quá kỹ, hoặc chà sát, hay sối nước mạnh, làm vỡ một phần lơp keo chết (hiện tượng “bể bảng”).
Bản can vẽ hay phim không tốt.
Khắc phục :
Điều chỉnh lại thời gian chụp.
Sau khi chụp, rửa thật cẩn thận, nhẹ nhàng và
không rửa quá lâu.
Sửa lại bạn vẽ hay phim cho thật rõ ràng, các đuờng nét đậm, đen.
Bị điệp màu (các màu chèn lên nhau)
Nguyên nhân :
Định vị vật liệu in không chuẩn.
Bộ khuôn lưới chế tạo không khớp.
Lưới in bị chùng.
Bản can vẽ hay phim không tốt.
Khắc phục :
Kiểm tra, điều chỉnh lại ê ke định vị, “tắc kế’…
Sửa lại khuôn lưới.
Điểu chỉnh độ căng của bộ lưới in cho đồng đều.
Sửa lại bản vẽ hay phim cho rõ ràng