In ấn

HỔ in dễ bị xóa khỏi vật liệu in nhanh

Nguyên nhân :
Chất kết dính trong thành phần hồ in thấm quá nhanh vào vật liệu in ià giấy, nên không còn tác dụng kết dính các hạt mực.
-Vật liệu in (giấy) có tính hút hổ in quá mạnh.
-HỒ in loãng.
Khắc phục :
-Pha thêm một ít vecni đặc vào mực.
-Nếu có thể, tráng một lớp vecni lên giấy, để làm giảm tính hút hồ in của giấy.
-Điều chỉnh độ nhớt của hồ in.
Vậtliệu in khỗng bắt hổ
Nguyên nhân :
-Lẩn in sau cách lẩn in trước quá lâu, hồ dã bị khô.
-Trong lần in trước đã sử dụng quá nhiều chất làm khô, làm cho hồ bị chai cứng.
-Khi in nhiều màu, thứ tự in màu không đúng.
Khắc phục :
-Nên tính toán, pha chế hổ vừa đù cho mỗi lần sử dụng. Khi in nhiều màu, nên bố trí để thời gian chờ giữa các màu không lâu.
Không pha qua nhiều chất làm khô
Thay đối thứ tự màu in nhanh.
Mực kéo phổng rốp mặt bìa, giây
Nguyên nhân :
-Độ chắc của bìa, giấy quá thấp.
-Độ kéo dính của hồ in quá cao.
Khắc phục :
-Thử in mặt sau cùa bìa, vì có thể ở đó độ chắc tốt hơn.
-Làm loãng bớt hổ in.
-Sau khi thử cả hai cách trên mà vẫn không được, thì phải thay loại giấy khác.