In ấn

Hướng dẫn tạo vân nổi trên bìa in kỷ yếu

Tạo vân nổi trên bìa in kỷ yếu
Phương pháp này dùng cho vải may mặc và trang trí.
Nguyên tắc thực hiện như sau : đầu tiên, vải xenlulo hoặc vái pha được ngâm tẩm bằng dung dịch nhũ tương của nhựa cao phân tử bán đa tụ, cán thật đều và sấy khô. Sau đó, vải được cán ép giữa hai cặp trục nóng 140 – 150°c. Một trong hai trục này có khắc chìm mẫu hoa với độ sâu 0.3mm ; còn trục kia khắc nổi mẫu hoa với kích thước tương ứng. Khi đã qua khe ép, dưới tác dụng của nhiệt độ và áp lực, nhựa bán đa tụ sẽ chuyển thành màng và định hình tạo nên những vân nổi theo những chu kỳ nhất định trên mặt vải. Hiện nay, ngườu ta thường dùng nhựa là dẫn xuất của axit acrylic.
In bắn cắm lõng
Phương pháp in bắn cắm lông nhằm tạo những mẫu hoa nhiều màu bằng lông mịn như tuyết nhung nổi trên mặt vải. Đê đạt mục đích này, người ta phải chê tạo lông trắng hoặc đã nhuộm cùng màu hoặc khác với vải nển. Chiểu dài của lông khoảng 0,3mm, mỗi màu đựng trong một hộp riêng. Quá trình in thực hiện như sau .
– Căng sản phẩm hay vải in vào khung in
– In lên vải hồ của nhựa bán đa tụ theo phương pháp in lụa Nhựa dùng vào mục đích này gọi là binder và có tên thương phẩm như : pritofix PD và PE (Sandoz) và orafix (Ciba).
– Bắn lông qua các khuôn lưới xuống những vị trí đã in hổ của nhựa bán đa tụ trong điện trưởng 6000V Mỗi màu được bắn qua một khuôn lưới riêng. Thứ tự thao tác cũng như khi in lụa nhưng không dùng dao gạt hổ. Như vậy, mẫu hoa có bao nhiêu màu, thì phải chế tạo bấy nhiêu khuôn in và hợp thành một bộ thật trùng khớp nhau.
– Trước khi kết thúc quá trình in, sản phẩm được lấy ra khỏi khung in, sấy khô và gia nhiệt ở nhiệt độ 130 – 150°c, để chuyển binder thành màng không tan trong nước gắn lớp lông đã bắn vào mặt vải.