In ấn

In hóa đơn bằng khung gỗ

Có thể dùng các thanh gỗ để làm khung in hóa đơn có kích thước : 2,5×2,5cm ; 5x4cm… thậm chí 7,5×5 cm. Tất nhiên, việc lựa chọn kích thuớc các thanh gỗ phải dựa trôn cơ sở tính toán cho phù hợp với kích thuớc lớn hay nhỏ của khung. Thống thường nhất là các kích thước 4x3cm ; 5x4cm ; 6x5cm.
Như đã trình bày, các mặt của thanh gỗ phải duợc bào nhẵn, khống được để lổi lõm hoặc lệch. Ngoài ra các thanh gi làm khung phải có dộ dài bằng nhau từng đồi một. Nấu các cây gỗ dải ngắn khống đểu sẽ lảm biến hình khung, gây trỏ ngại cho việc in ấn sau này.
Trước khi đóng khung, phải kiểm tra quy cách các thanh gỗ làm khung. Điểu chỉnh cho bể mặt cùa chúng đểu nhau. Đặc biệt lưu ý, bể mặt bốn trẽn của các thanh gỗ phải phẳng, nhẵn, dể tránh lám hỏng luới in và những phiển phức khác sau này.
Đánh dấu các đẩu của các thanh gỗ theo thứ tựA,B,C,D,E,F,G,H và ráp chúng lại với nhau theo trình tự sau
(H.1) :
Nếu dùng phương pháp ghép mộng, thì khung sẽ càng chắc chắn hơn (H.2).
Chiểu dài của đinh dùng dóng khung phải dài hơn bề dày của các thanh gỗ một khoảng là 2,5 cm. Thí dụ, bể dày của các thanh gỗ là 2,5 cm thì phải dùng đinh 5 cm để đóng