In ấn

In nhanh được sử dụng với các nhóm thuốc nhuộm

Các nhóm thuờng thuốc nhuộm in nhanh thường gặp bao gổm :
Thuốc nhuộm trực tiếp
Thuốc nhuộm loại này hòa tan trong nước. Nhưng ở dưới 25°c, sẽ khó tan hơn ; còn ở 50 – 60°c trỏ lên, sẽ tan dễ dàng hơn. Những thuốc nhuộm trực tiếp dễ hòa tan trong nước thì có thể tan tối đa đến 40g/ lít; thông thường chỉ đạt tối đa vào khoảng 20 – 25 g/l. Một số màu chỉ dễ hòa tan trong môi trường kiềm yếu.
Thuốc nhuộm trực tiếp có đủ các gam màu từ vàng đến đen. Màu của chúng tươi. Chúng được sử dụng chủ yếu để nhuộm hoặc in hoa cho các loại vật liệu làm từ xenlulo như : vải sợi bông, vải lụa vixco, đay, gai. mây tre, chiếu cói … Có một số màu được dùng để nhuộm lụa tơ tằm, các mặt hàng dệt từ xơ polyamit (nylon).
Khi nhuộm hay in hoa cho các vật liệu trên, thuốc nhuộm trực tiếp bắt màu thẳng vào vật liệu, không cần qua xử lý trung gian. Thành phẩn dung dịch nhuộm hay hồ in rất đơn giản, chỉ bao gồm thuốc nhuộm, tác nhân có tính kiềm yếu và chât ngấm, không cần dùng đến những hóa chất đắt tiền. Thuốc nhuộm trực tiếp dễ sử dụng, không quá đắt, có thể tổ chức nhuộm hay in ở quy mô nhỏ, với thiết bị đơn giản.
Ngoài một số màu có độ bển màu cao với ánh sáng và hóa chất giặt tẩy, đa số thuốc nhuộm trực tiếp có độ bển màu trung bình vì chúng liên kết với vật liệu chủ yếu bằng lực hấp phụ. Để nâng cao độ bển màu của chúng, có thể dùng một trong các cách sau :
– Xử lý với các muối kim loại (đồng, nhôm, niken…) để tạo nên các phức chất khó tan và bển. Biện pháp này chỉ thích hợp với những thuốc nhuộm có chức các nhóm chức có thể tham gia phản ứng tạo phức.
– Xử lý bằng các chế phẩm hãm màu như sintefix hay sintefix s sau khi in là phương pháp thông dụng hơn.
Các thuốc nhuộm trực tiếp đã được xử lý bằng cách tạo phức với muối đồng để tăng độ bển màu, trong tên gọi thường có chữ “cuper hay “cupro”.