In ấn

In nhanh hiệu quả bằng bản lưới

Sau khi đã căng lưới iên khung, để có thể dùng bản lưới được bển, khống bị biến dạng, hoặc bị chùng võng sau một thời gian sử dụng, chúng ta nên xử lý qua các bước sau :
-Cắt bỏ phẩn lưới dư thừa, chỉ chừa đủ để phi iien nửa mặt vành ngoài thành khung
-Dùng keo, dán chặt phẩn lưới phủ còn chừa lại vào khung. Nên dùng loại keo không thấm nước, nếu in nhanh bằng mực nước ; Dùng keo khỗng thấm dẩu nếu in bằng mực dẩu. Việc dán keo cô định này có ý nghĩa làm hạn chê khuyết tật do các nguyên nhân sau: dinh hay kim đóng lưới vào khung sau một thời gian bị gỉ, gãy ; lưới bị nhăn tại một vài điểm nào đó do sự chùng võng.
-Đợi sau khi keo hoàn toàn khô, thì quét lên một lớp dẩu bóng Lưu ý, chỉ quét trên mặt gỗ, hoặc phẩn ngoại vi của khuôn lưới . cần giữ gìn sức dính của lớp keo. Sau này, khi tẩy rửa bản lưới, mực màu sẽ dễ dàng bị cuốn trôi.