In ấn

In thăng hoa kỹ thuật in nhanh hiện đại

In thăng hoa bằng cách ép nóng để thuốc nhuộm đã in trên giấy nền chuyển sang vải hoặc vật liệu khác đã ngâm tẩm những loại hổ có khả năng bắt màu thuốc nhuôm ồ trạng thái thăng hoa. Bằng cách biến đổi tính chất của vật liệu in nhanh, ngày nay, công ngiệp dệt đã dùng phương pháp in chuyển để in cho hầu hết các loại vải. ưu điểm của phương pháp này là làm giảm hẳn các khâu xử lý vải sau khi in như : sấy, hấp, gia nhiệt, giặt… Song công nghệ in chuyển cũng có những yêu cầu kỹ thuật phải được đáp ứng :
Giấy in : Phải ổn định kích thước khi in cũng như khi chuyển màu in sang vât liệu khác. Phải có độ xốp đổng đểu. Nhẩn và không có cắc đẩu sọi nhô lên. Không có nhựa thông hoặc các nhựa khác. Dễ bắt mực in, nhưng không để cho nó thấm sâu vào bên trong giấy.
Mực in : Phải được pha chế theo những yêu cầu riêng : Trước hết là thuốc nhuộm trong mực in phải không bắt màu vào giấy, có khả năng thăng hoa hoặc chuyển tối đa sang vật liệu. HỔ có trong mưc in, kể cả màng gắn màu bằng nhựa cao phân tử cũng phải có khả năng nhả sang vật liệu in khi ép nóng. Không hút ẩm quá mạnh, để tránh cho mẫu in bị nhòa khi bảo quản giấy đã in.
Vật liệu in (chủ yếu là các loại vải) : Phải lựa chọn đúng loại có ái lực với thuốc nhuộm có trong hồ in (nếu không dùng màng gắn màu). Vật liệu in phải mểm, nhẵn, để dễ tiếp xúc với mặt giây khi ép nóng và chịu được nhiệt độ khi in
chuyển
Có thể dùng các phương pháp sau để in lên giấy nền
Phương pháp in lito
Phương phap dùng khuôn cao su khắc nổi Phương pháp in trục kim loại khắc chìm
Phươnq Dháp m khuôn lưới (in lụa)
Phương pháp in lụa được dùng dê in giấy nển dùng các sản phẫm đơn chiếc, để in nhãn hiéu quân áo bàng cách in chuyên