In ấn

In túi vải không dệt như thế nào?

-Chất tạo màng để gắn pigment vào vật liệu khác : Các vật liệu ở dạng màng hay dạng tấm từ nhựa hóa học như polyvinylclorua (PVC), polyetylen (PE), polypropylen (PP), hoặc các nhựa tương tự, là những vật liệu không có cực. Chúng không bắt màu các thuốc nhuộm hòa tan trong nước. Nhưng cũng không thể dùng loại nhựa bán đa tụ kiểu binder để gắn màu pigment vào vật liệu này được, vì sau khi in phải gia nhiệt, chúng sẽ biến dạng. Để in túi vải không dệt – loại vật liệu này, phải dùng những cao phân tử hòa tan trong các dung môi thích hợp để làm màng gằn pigment vào vật liệu. Những cao phân tử duẹc dùng vào mục đích này là :
Nitroxenlulo (C6H702(0N02)3)n : Hòa tan trong axeton hoặc hỗn hợp rượu etylic và axeton, dùng làm màng gắn pigment, bột oxit kim loại lên màng PVC, PE, pp, lên vật liệu giả da, kính và kim loại.
Nhựa trùng hợp (copolymer) của vinylclorua và vinylaxetat theo tỷ lệ 85/15, hòa tan trong hỗn hợp gồm axeton, toluen và xiclohexanol : Phạm vi sử dụng cũng tương tự như nitroxenlulo. Trên thị trường có thể gặp loại nhựa đồng trùng hợp này với các tên gọi thương phẩm như : solvice 513 – PC, solvice 513 – KC, vestolit 555…
Nhựa đổng trùng hợp của vinylclorua và izobutyleste hòa tan trong hỗn hợp rượu etylic và bưtyl axetat. Phạm vi sử dụng cũng tương tự như nitro xenlulo.
Trường hợp không có những chất tạo màng kể trên, có thể dùng các chất khác thay thế với điều kiện chúng phải hòa tan trong dung môi dễ bay hơi và tạo nên màng trong suốt, dẻo, mểm. có độ bền cao.
Chất trợ để tăng chất lượng hồ in :
Glyxerin là chất hút ấm, chất phân tán có tác dụng làm cho hồ in dẻo, ổn định, ít tắc lưới và dễ thấm vào vật liệu.
Dispergator NF, xilan 0, chê phẩm OP – 20 (Liên xô) ; Lioprint DC (Ciba – Geigy), đểu có tác dụng phân tán để ổn định khối hồ in.
Ludigol là natri metanitrobenzensunfonat (Liên xô) có tác dụng oxi hóa yếu. được đưa vào hồ in để tránh cho thuốc nhuộm bị khử khi sấy và hấp sau in.
Lioprint RG (Ciba – Geigy) có tác dụng như ludigol. Paraíin và cloparafin là những hidro cacbua no, không hòa tan trong nước, đưa vào hồ in với tác dụng làm mềm