In ấn

In túi vải không dệt từ vải pha

in túi vải không dệt từ vải pha
Việc phối trộn xơ ỉhiên nhiên với xơ nhân tạo, nhất là với xơ tổng hợp đã mỏ rộng các mặt hàng dệt, phát huy được những tính chấỉ ưu việt của mỗi xơ và hạn chế nhuợc điểm của chúng. Các sản từ vải pha rất đa dạng và phong phú vể chủng loại. Tuy nhiên, vải pha ra đời cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới cho kỹ thuật nhuộm và in hoa. Vấn đề cốt yếu là phải lựa chọn dược loại thuốc nhuộm để phối ghép chúng trong hồ in, sao cho chúng có thể bắt màu đểu vào các thành phần xơ của vải pha. Để đạt dược diều này, cẩn dựa vào các tính chất cơ bản của thuốc nhuộm và xơ. Dưới đây là một số trường hợp thông thường.
a. ln bàng thu ôi nhuộm pigment
HỔ in loại này có thể dùng cho các loại xơ sợi, cũng như với các loại vải pha. Sau khi in và xử lý nhiệt, chất tạo màng sẽ gắn chặt pigment vào vải và không cầ.n giặt lại nữa. Quy trình in và xử lý được tiến hành giống như ồ các cống thức số 9,10,11,12. Đây được xem là phương pháp in thuận tiện nhất giành cho các loại vải pha. Tuy nhiên, do hoa văn in bằng pigment còn có nhược điểm là hơi cứng và kém bền với ma sát, nên người ta còn in bằng các hồ in phối ghép thuốc nhuộm.