In ấn

Keo từ este xenlulo in card visit

Xenlulo không hòa tan trong nước, nhưng khi biến tính bằng cách este hóa thì nó chuyển về dạng có thể hòa tan trong kiềm yếu, nước nóng và cả nước lạnh, tạo nên dung dịch hố có độ nhớt và độ đặc cao, có thê’ dùng để phối chế hồ in card visit. Sau đây là các chê phẩm thông dụng :
Muối natri – cacboxyl – metyl – xenlulo (Na – CMC) : Tùy theo mức độ trùng hợp của mạch xenlulo (n) và mức độ este hòa (me) mà sản phẩm thu được sẽ có độ nhớt thấp, trung bình hay cao, và sẽ hòa tan được trong dung dịch kiểm loãng hay trong nước. CMC ỏ dạng muối natri được sản xuất với nhiều loại và dùng vào nhiều mục đích khác nhau như : để hồ sợi dọc, dung làm chất keo tụ và làm chất độn. Loại dùng để pha chế hồ in hoa có n = 350 – 500, với me = 45 – 50 ; hòa tan trong dung dịch kiềm loãng và nước nóng tạo nên dịch hổ trong suốt và có độ nhớt cao. Hồ CMC được dùng để pha chế hồ in bằng thốc nhuộm diazo và thuốc nhuộm hoàn nguyên. Dùng loại hồ này, hiệu quả in và màu sắc đạt được rất cao.
Hổ muối amoni của CMC (NH4 – CMC) : Khác với Na – CMC, loại này không những hòa tan trong nước, mà cò hòa tan trong rượu etylic 40% và một số dung môi khác. Khi xử lý với glyxerin, tiodiglyco! và một số chất tương tự, nó trở nên hóa dẻo. ớ 130 – 140°c. amoni thoát đi, hồ này trở về dạng H – CMC, không tan trong nước và tạo thành màng mỏng. Vì thế, nỏ được phối trộn với chất tạo màng vả hổ nhũ tương để in pigment.
HỒ NH4 – CMC : rất thuận tiện để pha chế hổ in dùng cho các loại vải tổng hợp, các loại bao bì bằng vật liệu tổng hợp, vì nó hòa tan trong dung mỗi và chất tải. Loại hổ này rất thuận tiện cho in lụa.