In ấn

Kinh nghiệm in card visit đẹp

Sau khi hấp, phải xử lý sản phẩm bằng dung dịch Na2C03 1g/l ỏ 20°c trong 10 pl.ilt uC tạo điểu kiện cho thuốc nhuộm liên kết hóa học với xơ va tách phẩn thuốc nhuộm, đã bị thủy phân ra khỏi sản phẩm. Có thể thay muối (NH4)2S04 trong thành phần hồ in bằng NaHC03, với hàm lượng 15 – 20g/1kg hồ in card visit đẹp.
Ghi chú :
Trong trường hợp này, cũng có thể dùng các loại thuốc ntìuộm hoạt tính dể in hoa cho xenlulo, len, lụa tơ tằm.
Đối với các mặt hàng dệt kim từ sợi ỉextua, do dễ bắt màu nên có thể lấy hàm lượng thuốc nhuộm trong hồ in thấp hơn so với các truờng hợp khác. Sau khi in và xử lý gắn màu, sản phẩm có thể được hãm màu bằng sintefix, sintefix s hoặc các chế phẩm tương tự.
HỒ dùng trong trường hợp này thuỡng là : anginat, manutex RS, solvitose C-5, indalcạ PR-90.
CÔNG THỨC SỐ 25 In bằng thuỗc nhuộm axit
Để in các sản phẩm dệt từ xơ polyamit, người ta thường dùng loại thuốc nhuộm axit antrakinon và những màu có chỉ định dùng riêng cho loại xơ này.
Các loại hồ có thể dùng : hồ anginat, hồ nhũ tương, hồ từ nhựa một số loại quả kiểu indaica PA-3, PR-90. Việc gắn màu được thực hiện trong buồng hấp ỏ 102 – 103 độ trong 30 phút. Để nâng cao độ bền củ sản phẩm, sau khi in, cẩn xử lý hãm màu bằng sinteíix hoặc các chê phẩm thích hợp.
Cách pha chế :
Thuốc nhuộm được hòa tan hoàn toàn trong nước nóng.
Các thành phẩn khác duọc hòa tan riêng, sau đó trộn lẫn với dung dịch thuốc nhuộm và hổ thành khối đồng nhất.
Quy trình xử lý sau khi in :
Sau khi in, sấy và hấp ở 102 – 103°c trong 30 phút, sản phẩm được giặt nhiều lần bằng nước lạnh, nước nóng, dung dịch 1 – 2g/l chất tẩy rửa tổng hợp không mang ion ồ 70°c và giặt lại bằng nước.
Trong trường hợp in sản phẩm dệt từ xơ polyamit bằng thuốc nhuộm pigment, thì có thể sử dụng các đơn công nghệ số 9,10,11,12. Điều cẩn chú ý là phải chọn loại binder thích hợp để bảo đảm cho hình in mểm mại.