In ấn

Kỹ thuật in nhanh đẹp, đúng chuẩn

HỔ in nhanh xuống khổng đểu, chỗ dậm, chỗ nhạt
Nguyên nhân :
-Gạt dao không đều
-Bàn in không phẳng, vật liêu in tiếp xúc với lưới in không đểu
-Khung lưới bị cong vênh, lưới in bị trùng.
Khắc phục :
-Đều chỉnh thao tác đẩy dao gạt.
-Kiểm tra, điều chỉnh độ phẳng của bàn in.
-Điều chỉnh độ căng của lưới in và độ phẳng của đáy khuôn lưới.
5Màu bị Sem, nhòe
Nguyên nhân :
-Hổ in quá loãng, hoặc bị vữa.
-Không dùng đúng loại hồ in thích hợp.
-Lượng hổ dư bám ỏ mặt dưới lưới in làm lem hình.
Khắc phục : 
-Kiểm tra chất lượng hồ in,fllcu
-Dùng đúng loại hổ in thích
-Thỉnh thoảng phải lau dưới của lưới.