In ấn

Kỹ thuật in nhanh giá rẻ sử dụng thuốc nhuộm lưu huỳnh

Thuốc nhuộm lưu huỳnh trong công nghệ in nhanh giá rẻ được ứng dụng:
Thuốc nhuôm luu huỳnh không hòa tan trong nước và một số dung mói hữu cơ. Mhưng giống như thuốc nhuộm hoàn nguyên có tác dụng của chất khử. nó chuyên vể dạng lâyco axit không tan trong nước nhưng tan trong kiềm, thành dạng lâyco bazo. Dạng lâyco bazơ lại rất dễ bị thủy phân và OXI hóa vể dạng không tan ban đẩu. Dựa vào tính chất cơ bản này của thuốc nhuộm lun huỳnh, người ta dùng nó để nhuộm chủ yếu cho các loại vải, xơ xenlulo.
Chất khử được dùng cho thuốc nhuôm luu huỳnh là natri suntua.
Thuốc nhuộm lưu huỳnh không có đủ màu. Cho đến nay, vẫn chưa tổng hợp được màu tím và màu đỏ thuần sắc.
Chúng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp dệt để nhuộm vải từ xơ xenlulo; không nhuộm được len và tơ tằm vì dung dịch nhuộm có tính kiềm mạnh.
Nhược điểm chủ yếu của thuốc nhuộm lưu huỳnh là màu kém tươi, độ bển màu với giặt cao nhưng với ánh sáng và không khí chỉ bền vào loại trung bình.