In ấn

Loại mực nào được sử dụng in túi vải không dệt

Cách pha chế :
Nhựa đồng trùng hợp được hòa tan hoàn toàn vào dung môi Sau đó, trộn đềuvới thuốc nhuộm thành khối đổng nhất. 
Đựng trong hộp kín, dùng dẩn.
Quy trình in
In lên giây nẽn, sấy khô ỏ 30 – 40°c và ép nóng lên vải ỏ nhiệt đô 170 – 200 °c. Trường hợp đơn giản, có thể dùng bàn ùi Vải sau khi in không cẩn xử lý. Mực in này có thể dùng cho vái tông hợp, vải pha và vải từ xơ xenlulo.
Cách pha chế :
Hòa chất phân tán vào nuớc. Sau đó vừa khuấy, vừa đưa xăng còng nghệ vào dê tạo hồ nhũ tuơng. Đưa hồ solvitose vào hỗn hợp Cuối cùng, đưa thuốc nhuộm vào và khuãy trộn đê’ đạt độ đồng nhất cao.
Quy trình in
Sau khi in, giấy nển được sấy ồ 40 – 60 độ, cho khô hoàn toàn. Giấy in được bảo quản nơi khô ráo và sử dụng dán
để ép lân vải. Loại mực in này chỉ dùng để in túi vải không dệt lên vái tổng hợp và những loại vải đã qua xử lý ngâm tẩm nhựa bán đa tụ đế
chống co nhàu.
2.In nổi
Trong một sô mặt hàng dệt, chụng ta thuờng gặp các vân hoa hoặc chữ in nổi. Chúng được thực hiện theo các nguyên tác sau:
Tạo hình nối
Mẫu hoa trắng được in nổi lên mặt sản phẩm nhờ tác dụng tạo bọt xốp của mực in trong quá trình sấy hoặc hấp. Dể thực hiện công nghệ này, có thể dùng các thành phần mực in giống như khi in pigment (xem công thức số 9,10,11,12). Điểm khác chủ yếu so với các công thức trên là phải dùng chất gây nỏ để tạo hình nổi. Chất tạo hình nổi có thể là sản phẩm đã biến hóa của cao su thiên nhiên hoặc nhựa cao phân tử tổng hợp có khả năng chuyển thành xốp khi hấp.
Cách pha chê :
Pigment được trộn đều với hồ và chất làm mểm Sau đó, đưa binder và chất tạo nổi vào hỗn hợp, khuấy trộn cho đến khi đạt được độ đồng nhất cao.
Quy trình xử lý sau khi in :
Sau khi in và sấy, sản phẩm được hấp ở 130 – 150°c bằng hơi nước bão hòa, hoặc gia nhiệt bằng không khí nóng ở nhiệt độ này. Binder sẽ chuyển thành màng xốp, có hình nôi trên mặt sản phẩm.