In ấn

Nhóm thuốc nhuộm hoạt tính trong kỹ thuật in nhanh giá rẻ

Khác với các loại thuốc nhuộm khác, trong phân tử thuốc nhuôm hoạt tính có chứa các nhóm nguyên tứ có thể ỉạo thành mối liên kết hóa trị với các nhóm định chức của vật liệu nhuộm Các mối liên kết này làm cho nó trở thành một bộ phận của xơ sợi hay các vật liệu khác, và tăng độ bền màu cũng như các chỉ tiêu hóa !ý khác. Tuy nhiẻn, khi tiến hành in ân, ngoài phản ứng chính, tạo liên kết với xơ sợi, còn phản ứng phụ, thủy phân thuốc nhuộm vể dạng mất hoạt tính. Dạng bị thủy phân này khó giặt sạch khỏi vải, làm giảm chỉ tiêu bển màu. Đây là nhược điểm chính của loại thuốc nhuộm này.
Các thuốc nhuộm hoạt tính còn có uiỉ điểm là có đủ gam màu rất tươi, giá thành sản phẩm không cao, kỹ thuật in nhuộm không phức tạp Vì vậy, tuy mới ra đời từ năm 1956, nhưng đến nay, thuốc nhuộm loại này đã có hàng ngán màu khác nhau, được sử dụng rộng rãi.
Nói chung các thuốc nhuộm hoạt tính hòa tan tốt trong nước và bắt màu vào vật liệu trong mội trường kiềm yếu. Chúng được dùng chủ yếu để nhuộm và in hoa các vật liệu từ xenlulo, luạ tơ tằm, các loại len dạ, các loại vải từ xơ nylon.
Theo phạm vi sử dụng, thuốc nhuộm hoạt tính được chia thành hai loại: Loại để in nhuộm các vật liệu từ xenlulo và và loại để in nhuộm cho len, luạ tơ tằm, vải, lụa từ xơ nylon.
Theo khả năng phản ứng, thuốc nhuộm hoạt tính dùng
cho vật liệu xenlulo được chia làm ba nhóm :
-Nhóm có khả năng phản ứng cao : Trong tên gọi thường có ký hiệu bằng chữ M hay X. Do thuốc nhuộm thuộc nhóm này có khả năng phản ứng cao, nên phải tiến hành in nhuộm trong môi trường kiềm yếu ở nhiệt độ thấp (25-30°C). Đa số nhóm này thuộc loại diclotriazin.
-Nhóm có khả năng phản ứng trung bình : Đa số thuộc loại monoclotriazin và vinylsuíon. Trong tên gọi thường có chữ H, nghĩa là có thể nhuộm nóng (60°C).
– Nhóm có khả năng phản ứng thấp : Có thể bắt màu và liên kết hóa học với vật liệu ở nhiệt độ cao (70-90°C), trong môi trường kiềm mạnh.
Tất cả các loại thuốc nhuộm hoạt tính đểu tham gia phản ứng với những loại hổ có chứa nhóm hidroxyl (OH) – chẳng hạn như tinh bột – do đó không nên dùng loại hổ này khi in nhanh giá rẻ.