In ấn

Nước ô xy già có tác dụng gì trong kỹ thuật in túi vải không dệt

Dùng nước oxi già (H2 02 )
Dùng bông hay chổi, quét đều dung dịch H202 (nồng độ 10%, pH = 9) lên hai mặt lưới.
Lấy vải bọc kín khuôn lưới lại trong khoảng 15 phút. Dùng khăn mềm và nhám rửa khuôn lưới trong nước
nóng.
Lưu ý: Phải rửa sạch hết H2O2, nếu không lưới in sẽ mau bị mục rách.
cDùng dung dịch xút NaOH đậm đặc
Quét đều dung dịch NaOH nồng độ 10Og/ị lên hai mặt
lưới.
Giặt trong dung dịch H2SO4 4g/l.
Sau đó giăỉ lại bằng xà phòng.
Xối nước nóna «à dùng khăn mềm, nhájrn để giặt cho thật sạch.
Phương pháp này có ảnh hưỏng ít nhiều đến tuổi thọ của lưới in nên ít duợc sử dụng trong thực tế.