In ấn

Thuốc nhuộm axit: in catalogue

Thuốc nhuộm axit là các thuốc nhuộm bắt màu vào vật liệu trong môi trường axit (nhưng ở dạng thương phẩm, chúng có phản ứng trung tính). Chúng có công thức tổng quát cũng giống như thuốc nhuộm trực tiếp, nhưng phân tử của chúng nhỏ hơn nhiểu. Do đó, chúng dễ hòa tan trong nước hơn – nhiểu trường hợp hòa tan hoàn toàn ngay ở nhiệt độ thường.
Thuốc nhuộm axit được dùng chủ yếu để in và nhuộm những loại xơ sợi và vật liệu cấu tạo từ protit như : len, lụa tơ tằm, lông thú, lông gà vịt, da thuộc và xơ tổng hợp polyamit. Do có phân tử nhỏ và lực hấp phụ yếu nên thuốc nhuộm axit không bắt màu vào các vật liệu xenlulo, hoặc chỉ bám rất yếu, dề bị tẩy rửa
Thuốc nhuộm axit có đủ các gam màu, rất tươi, ánh và thuẩn sắc. Trong môi trường axit, chúng liên kết với vật liệu chủ yếu bằng mối liên kết ion hay liên kết muối theo phương trình tổng quát:
Ar – S03Na + Ar, – NH3+C|- —> Ar – SO3- H3N+- Ar, + NaCI
(Ar :ký hiệu cho gốc thuốc nhuộm, An : ký hiệu cho vật liệu in)
Người ta chia thuốc nhuộm axit in catalogue thành ba loại:
-Loại dễ đều màu, bắt màu vào vật liệu trong môi trường axit mạnh như Axit suníuric H2SO4, axit clohidric HCI.
-Loại đểu màu trung bình, bắt màu vào vật liệu trong môi trường axit yếu như axit axetic CH3COOH.
– Loại khó đểu màu, bắt màu vào vật liệu quá nhanh, nên phải tạo môi trường axit bằng các muối của axit như amoni axetat CH3COONH4, hoặc dùng các axit yếu với nồng độ thấp