In ấn

Thuốc nhuộm hoàn nguyên tan là gì? Ứng dụng thế nào trong kỹ thuật in nhanh

Thuốc nhuộm hoàn nguyên tan
Quá trình chuẩn bị dung dịch nhuộm và hồ in từ thuốc nhuộm hoàn nguyên không tan rất phức tạp. Hơn nữa, ở dạng lâyco bazơ, thuốc nhuộm có ái lực lớn với xơ xenlulo, bắt màu quá nhanh, dễ gây loang màu. Đê’ khắc phục nhược điểm này, người ta chuyển dạng không tan của thuốc nhuộm hoàn nguyên vể dạng este suntonat hòa tan trong nước, có dạng tổng quát là Ar H c – 0 – S03Na.
Tùy theo hãng sản xuất và nguồn gốc từ dạng không tan, chúng có các tên gọi khác nhau như : Indigosol (từ
indigo), Soledon (từ calendon), Solasol (từ solanthrène), Anthrasol (từ indanthrène), Cubosol (từ cubovưi)…
Tất cả những thuốc nhuộm thuộc loại này đểu dễ tan trong nước.Trong môi trường axit, chúng bị xà phòng hóa, giải phóng thuốc nhuộm về dạng lâyco axit.
Dạng lâỵcc axit kém bền. rất dễ bị oxi hóa để chuyển về dạng không tan ban đầu.
ớ dạng hòa tan, thuốc nhuộm hoàn nguyên có dạng màu ẩn. Quá trình xà phòng hóa este và oxi hóa để chuyển về dạng không tan đổng thời cũng chuyển từ màu ẩn sang màu thật, được gọi là quá trình hiện màu.
Thuốc nhuộm hoàn nguyên tan rất thuận tiện để nhuộm các màu nhat và nhất là để in hoa. Phạm vi sử dụng của chúng bao qổrn các mặt hàng từ XO xenlir , lụá tơ tằm, và một số mặt hàng len. Màu của của loại thuốc nhuộm này tươi và thuần sắc. Quy trình in nhanh nhuộm đơn giản. Thuốc nhuộm hoàn nguyên tan có độ bền màu rất cao, vì thế, nó là loại thuốc nhuộm qưý vả đắt.