In ấn

Xơ tổng hợp trong in túi vải không dệt

Gồm có các loại :
– Xơ họ polyamit (PA) : gồm các loại ny lông.
– Xơ họ polyeste (Pes) : Chủ yếu là este của axit tereftalic và etylenglycol.
– Xơ polyacrylonitrin (PAN) : Tên thương phẩm là
acrylic
– Xo polyvinylic hay vinylon : sản xuất từ vinylaxetat.
– Xơ polyvinylclorua (PVC)
– Xơ polyolefin : Các sơ từ polypropylen và polyetylen Do có cấu tạo khác nhau, các loại xơ tổng hợp có các
tính chất hóa, lý khác nhau. Tuy nhiên chúng cũng có vài tính chất chung như sau :
– Có cấu trúc chăt rhộ nên không ưa nước, rất khó thấm nước và trương nb trong nước. Vì vậy. nói chung khi in các vật liệu từ xơ tổng hợp. không nên dùng thuốc nhuộm hòa tan trong nước.
– 0 nhiệt đô cao, đều bị chuyên thành dạng mểm và sau đó cháy ra
– Tương đối bền đối với các dung dịch axit và kiểm loãng ; bền với các chất oxi hóa – khử
Các loại thuốc nhuộm thích hợp cho vật liệu từ xợi tổng
hợp
– Thuốc nhuộm phân tán có thể dùng được cho tất cả các loại xơ trên. Tuy nhiên, mỗi loại xơ cũng có những thuốc nhuộm chỉ định riêng. Chắng hạn, thuốc nhuộm Cbaset giành cho xơ axetet, thuốc nhuộm easman-polyeste giành cho xo polyeste…
– Có thể dùng phương pháp in pigment đối với tất cả các loại xơ nói trên. Riêng với các loa từ PVo, PE, pp…, phải dùng lopại hồ in chứa pimnet và chất tạc màng hòa tan trong dung môi hữu cơ.
– Thuốc nhuộm axit, thuốc nhuộm trực tiếp và thuốc nhuộm hoạt tinh giành cho xơ ny lông.
– Thuốc nhuộm catión giành cho xơ polyacrylonitrin